Lielā talka

Šodien, 21. aprīlī mūsu iestādes teritorijā norisinās Lielā talka.  Talkas laikā tika labiekārtota  iestādes teritorija un sakārtoti grupu laukumi.
Ja mēs apskatāmies ārpus Latvijas, šāda veida lielās tradīcijas, kurās var piedalīties ikkatrs cilvēks, ir samērā unikālas. Lielā talka, ir avots mūsu kopības sajūtai, kas mums ir ļoti svarīga ne tikai, lai mēs kopīgi strādātu Latvijas labā, bet arī, lai mēs dotu savu pienesumu nelielajā Latvijas teritorijā, kas uz pasaules kartes fona nav liela, bet ļoti nozīmīga.
Mūsu iestādes bērni un darbinieki aktīvi piedalījās iestādes teritorijas sakopšanas darbos. Pēc Lielās talkas kopā arī svinējām kopā būšanu un gandarījumu par labi paveikto darbu gan ar gardo mielastu, ko bija sarūpējusi iestādes vadība, gan arī fiziskām aktivitātēm noslēdzot Olimpisko nedēļu.  Paldies visiem par aktivitāti un vēlmi padarīt savu tuvāko apkārtni labāku un skaistāku!

Informāciju sagatavoja:
p.i.skolotājas T.Kokina un J.Kirillova