Ko domā bērni par profesiju “Iestādes vadītājs”?

Silto un saulaino dienu noskaņā rodas vairākas tēmas un idejas, kuras bērni vēlas apspriest, izzināt un izspēlēt. Viena no šādām tēmām ir “Iestādes vadītājs”. Jau pirmsskolas vecumā bērni sāk domāt, par ko  viņi vēlās kļūt nākotnē.

Sagaidot mūsu iestādes vadītājas jubileju, bērni dziļāk iepazinās ar pirmsskolas izglītības iestādes profesijām un it īpaši ar profesiju “Iestādes vadītājs”. Sanākot kopā, ātri un radoši tapa kopīga “Runājošā siena” par profesiju “Iestādes vadītājs”, atbildot uz jautājumiem, kas ir iestādes vadītāja, kāda viņa ir, kādi ir vadītājas pienākumi, kā arī uzrakstot savus sirsnīgus novēlējumus mūsu vadītajai. Pēc bērnu atziņām, “(…) vadītāja ir tas cilvēks, kas nes skolotājām dokumentus”, kas “žēlo, kad kaut kas notiek”.

Bērnība ir tas laiks, kad bērni cenšas atbildēt uz vienu no svarīgākajiem jautājumiem dzīvē: “Par ko kļūt?”. Varbūt kaut kas no mūsu iestādes absolventiem nākotnē izvēlēsies profesiju, kas saistīta ar tik mīļo  pirmsskolas izglītības iestādi!

Informāciju sagatavoja: Pirmsskolas skolotāja I.Aņisimova