Kad vēlamies izzināt vairāk un sniegt atbalstu bērniem

Darbojoties projektā ” Together for effective inclusive education”  saņēmām uzaicinājumu darboties vēl vienā eTwinning projektā “We Are More Special With Our Values” (“Mēs esam vēl īpašāki ar savām vērtībām”).
Šajā projektā mūsu sadarbības partneri ir 10 pirmsskolas izglītības iestādes no Turcijas un ir iesaistīti bērni no 4 līdz  7 gadiem.
Projekta laikā tiks veikti pētījumi vērtību izglītības ietvaros bērniem ar īpašām vajadzībām un vispārizglītojošo programmu bērniem, lai atbalstītu un veicinātu iekļaujošās izglītības procesu, kā arī īstenotu īpašo bērnu sociālā pieņemšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
vadītājas vietniece izglītības jomā K.Volodko-Mitina