Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās

Skola2030 ir izstrādājusi ieteikumus vecākiem attālināta mācību procesa nodrošināšanai:

Attālināta mācīšanās ir nebijusi pieredze visiem – bērniem, vecākiem un skolotājiem. Šis laiks var būt emocionāli spraigs, tāpēc jāzina, kāds atbalsts bērnam nepieciešams, lai attālināta mācīšanās būtu iesaistoša, attīstoša un visām pusēm gandarījumu sniedzoša pieredze.

Būtiskākais, ko vecāki var dot bērniem ikdienā un mācoties, aptver trīs jomas:

  • plānošanas prasmju pilnveide;
  • patstāvīgas mācīšanās ieradumu nostiprināšana;
  • drošības izjūtas un miera radīšana.

Daži ieteikumi, kā atbalstu īstenot praktiski.

  • Kopā ar bērnu saplānojiet visu dienu, atvēlot laiku mācībām, atpūtai, maltītēm, fiziskām aktivitātēm, televīzijai, brīvajām spēlēm individuāli vai  kopā ar ģimeni utt. Novietojiet šo plānu ģimenei pārredzamā vietā. Pēc pāris dienām, iespējams, secināsiet, ka  lietderīgi izveidot šādu plānu visai nedēļai.
  • Izveidojiet un novietojiet jauno stundu sarakstu bērna darbavietā. Ja esat laukos, iekārtojiet darbavietu ar pārredzamu stundu sarakstu arī tur. Iekārtota darbavieta palīdz koncentrēties darāmajam.
  • Uzsākot mācības, palīdziet bērniem izveidot paveicamo darbu sarakstu, kurā iespējams atzīmēt to, kas paveikts.  Tas var aptvert visai dienai paredzētos uzdevumus vai arī katrā stundā darāmo.
  • Mācību procesā palīdziet bērnam ievērot atpūtas pauzes, piemēram, uzlieciet taimeri, kas zvanīs pēc noteikta minūšu skaita. Pārrunājiet, kā bērns var atslābināties –  izstaipīties, pavingrot, iedzert ūdeni u. tml. Šajā laikā vajadzētu palīdzēt neaizrauties ar citu aktivitāti, piemēram, interesantām spēlēm.
  • Mācieties kopā ar bērnu likt uzsvaru uz viņa stiprajām pusēm un padarīto. Arī tad, ja izdevies izpildīt daļu no plānotā, kopā ar bērnu novērtējiet sasniegto. Šobrīd īpaši svarīgi ir nosaukt to, kas ir paveikts. Izdošanās veidos pamatu, lai bērns turpinātu iesākto, mēģinātu un uzdrīkstētos aizvien vairāk.
  • Padomājiet par pārsteigumu bērniem. Atstājiet novēlējuma zīmīti bērna darbavietā (“Lai izdodas!”).  Uzlīmējiet smaidiņu uz lapiņas pie stundu saraksta,  ielieciet vēlējumu grāmatā, ko bērns lasa, utt.
  • Dienas noslēgumā pārrunājiet dienā notikušo, nosaucot to, kas izdevies, gūto pieredzi un to, kas jāņem vērā rīt / turpmāk.

Ikdienas rutīna, plānošana un padarītā atzinīga novērtēšana rada drošības izjūtu un palīdz uzturēt motivāciju darboties tālāk.

Lai mums kopā izdodas!

Publikācijas autore: Solvita Lazdiņa, 20.03.2020.

Pilnā versija: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas