Kā norisinās pāreja uz Vienotu skolu?

Veicinot un atbalstot vienotas skolas pieejas ieviešanu pirmsskolā, 2023.gada nogalē iestādē notika vecāku aptauja. Šīs aptaujas mērķis bija gūt datus un izzināt vecāku viedokli, par latviešu valodas apguvi bērniem pirmajos 3 mēnešos 2023.-2024. mācību gadā. Vecāku sniegtās atbildes palīdzēs mums pilnveidot savu darbu un meklēt jaunus risinājumus un iespējas bērnu valodas prasmes pilnveidei valsts valodā.