Kā mēs palīdzam putniem…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvārī, kad ārā ir pavasarīgi silts laiks,  pirmsskolas izglītības iestādē bērni mācās un izzina tēmu “ Putnu barotava”.  No agras bērnības mēs cenšamies veidot saudzīgu attieksmi pret dabu, rādām piemēru kā rūpēties par tiem, kam vajadzīga mūsu palīdzība, it sevišķi ziemas laikā.
7.grupas izglītojamie sadarbībā ar grupas skolotājām un bērnu vecākiem izgatavoja putnu barotavas no dabai draudzīgiem materiāliem, novietoja tās drošā, putniem pieejamā vietā un veica izpētes darbu: vēroja, kādas putnu sugas apmeklēja barotavu, kāda barība garšo putniem, kā uzvedas putni, atrodoties cilvēku tuvumā u.c. Katru dienu, atgriežoties laukumā, bērni ar atbildības sajūtu gāja pārbaudīt, kas notika ar putnu barotavām dienas laikā, piepildīja barotavas ar svaigu putnu barību un atkal gaidīja putnus ciemos!
Paldies izglītojamo vecākiem par sarūpēto cienastu putniem!

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotājas A.Bernatoviča, S.Vecele