Izstādes “MAN DEVIŅI RAIBI BRUNČI” apmeklēšana

13.februārī 7. grupas izglītojamie kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības skolotājām S.Veceli un A.Bernatoviču apmeklēja izstādi “Man deviņi raibi brunči”, kas norisinās Daugavpils Latviešu kultūras centrā. Izstādē bērni aplūkoja un iepazina latviešu tautas tērpa vienu no krāšņākajām sastāvdaļām – brunčus. Tie ir vieni no būtiskākajiem  Latvijas kultūrvēsturisko novadu tautas tērpu atšķirību raksturotājiem. Parasti tieši brunči ir tā tērpa sastāvdaļa, kura dod nosaukumu visam tautas tērpam. Brunči var būt vienkrāsaini, svītraini, rūtaini un rakstaini. Muzeja krātuvēs glabājas brunči galvenokārt no 19.gadsimta 2.puses, kad bija liela brunču auduma krāsu, rakstu un materiālu daudzveidība. Latviešu kultūras centra darbiniece bērniem pastāstīja no kā senāk darināja brunčus, kādu tehniku izmantoja diegu krāsošanai un, ka darinot brunčus, svarīgi saglabāt ne tikai seno brunču krāsu ziedu un svītru ritmu, bet arī to aušanas  tehnikas un šūšanas īpatnības. Lielu paldies vēlamies izteikt Daugavpils Latviešu kultūras centra darbiniekiem par pozitīvām emocijām un jaunām zināšanām, ko guvām ekskursijas laikā, kā arī izglītojamo vecākiem par rasto iespēju kopā būšanai un bērnu izglītošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotājas S. Vecele, A. Bernatoviča