Izgudrotāju diena

 

 

 

 

Jau tradicionāli janvāris mūsu iestādē ir izgudrojumu mēnesis, laiks, kad piepildīt visinteresāntākās un neparastākās idejas. Izgudrotājs var būt ikviens, bet, kā mēs zinām, vislabākie izgudrotāji ar visinteresāntākajām un neparastākām idejām ir tieši bērni. Mums kā pieaugušajiem tikai jāsagatavo darba materiāli un jādod vaļa bērnu fantāzijai. Tad top īsti brīnumdarbi.
17.janvārī bērni izmantojot sev pieejamos otrreiz lietojamos materiālus, izgudroja un izveidoja visdažādākos izgudrojumus- saules un mēness modeļus, spinerus, plaukšķenes…
Bērnu veikumu vērtējiet paši.
Ļausim bērniem fantazēt un izpausties. 😊

Informāciju sagatavoja:
p.i.skolotāja Anita Maļinovska