Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus…

Ir atkal laiks,
kad gaidām Ziemassvētkus,
to svēto brīnumu,
ko dziļi izjūt sirds
un prāts.
Klāt atkal laiks,
kad līdz ar sveču ziediem
plaukst mūsu dvēselēs
gaišs svētlaimības prieks!

(https://piedalies.lv/dzejoli-pantini/ziemassvetki-advente)

Ir nākusi klajumā Advente – klusuma, apcerīguma un pārdomu laiks pirms Ziemassvētkiem. Nosmaržo egļu skujas, noplīvo sveces liesmiņa un kādam paliek silti…

Šonedēļ, mūsu iestādē ir sācies klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 12 grupu bērni kopa ar skolotajam izveidoja Ziemassvētku vainadziņus savās grupās un ar patieso līksmi iededzināja pirmo svecīti Adventes vainagā.

Adventes vainags katra stūrītī neredzami izstaro mājīgu un reizē arī svinīgu noskaņu – ir sajūta, ka svētki jau klāt. Kāds palēnina savu soli, garām ejot, kāds aizdomājas, skatoties maģisko skaistumu.

Katrs bērns, projām ejot, paņēma līdzi pa kripatiņai siltuma, svecītes liesmiņas un pārdomu, aiznesa mieru un gaidīšanas prieku ne tikai uz savu klasi, bet arī savām sirdīm.

Un tā, sagaidot katras nedēļas svētdienu, mēs būsim par vienu sveces liesmiņu tuvāk Ziemassvētkiem.

Lai ikvienam skaists, mīlestības un prieka piepildīts ir šis Ziemassvētku laiks! Lai mazās Adventa svecīšu liesmas atnes mieru un saticību!

Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece izglītības jomā A.Bernatoviča