Iestādes darbība projektā „Kompetents pedagogs 21.gadsimtā: zināšanas praksē”

Šis gads Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādei bija zināšanām bagāts gads, jo iestāde aktīvi iesaistījās Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar British Council Latvia īstenotajā projektā „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē”.
Projekta ietvaros, 16.-17. oktobrī tika apmeklēts seminārs “Kompetents pedagogs 21.gadsimtā: kvalitatīvas pedagoģijas principi”, kura laikā iestādes izvēlējās principus tālākai profesionālās attīstības virzībai. Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes komanda deva priekšroku tādiem kvalitatīvas pedagoģijas principiem kā iekļaušana, daudzveidība, demokrātijas vērtības un novērtēšana un plānošana.
28.novembrī,  kopā uz praktisko darbnīcu,  pulcējās trīs ( 4.pii, 9.pii un 32.pii) no septiņām projektā iesaistītām  Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu komandām, kuras izvēlējās līdzīgus principus profesionālās attīstības virzībai. Praktiskās darbnīcas mērķis bija apgūt izglītības procesa izvērtējuma instrumentus un plānot katrai  izglītības iestādei  aktuālāko kvalitatīvas pedagoģijas īstenošanu praksē.
Paldies, Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes komandai par drosmi un spēju dalīties savā pieredzē un zināšanās, īstenojot kvalitatīvas pedagoģijas principus savā iestādē.

IIC_projekta_prezentacija

Projekta_aktivitātes_PII (2)

Informāciju sagatavoja:
vadītājas vietniece K.Volodko-Mitina