Ekskursija uz Daugavpils 17. vidusskolu

Tradicionāli mācību gada sākumā mūsu iestādes sagatavošanas grupas bērni  dodas aizraujošā mācību ekskursijā uz skolu. Tas ir veids, kā dažādot mācību procesu pirmsskolā un iepazīstināt bērnus ar skolas dzīvi.
Tieši ar šādu mērķi 19. septembra rītā 9. grupiņas izglītojamie pirmsskolas izglītības skolotājas I.Aņisimovas vadībā devās uz Daugavpils 17.vidusskolu, kur viņus sagaidīja laipnā un smaidīgā sākumskolas skolotāja N.Sergijenko. Skolotāja novadīja ekskursiju pa skolu. Ekskursijas laikā gan bērni, gan arī pieaugušie bija patīkami pārsteigti par skolas modernām tehniskām iekārtām, drošības sistēmu, fantastiski aprīkoto sporta laukumu un aktīviem pedagogiem.
Pēc ekskursijas pa skolu, pirmsskolēni tika aicināti uz praktiskām nodarbībām klases telpās, kur iepazinās gan ar ķīmijas, gan arī angļu valodas apguves pamatiem.
Lielu paldies vēlamies izteikt 17.vidusskolas darbiniekiem un īpaši sākumskolas skolotājai N.Sergijenko par pozitīvām emocijām un jaunām zināšanām, ko guvām ekskursijas laikā.

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotāja
I.Aņisimova