Eiropas medus brokastis

Šī gada 6.decembrī, mūsu iestādes grupas “Sienāzīši” bērni piedalījās Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis”.
Eiropas medus brokastis (European Honey Breakfast) ir sociāli izglītojoša kampaņa, kuru 2007. gadā aizsāka Slovēnijas biškopji, kuras mērķis ir izglītot bērnudārzniekus un skolēnus par bitēm, medu, bišu nozīmi tautsaimniecībā, dodot bērniem bez maksas degustēt, nogaršot medu un citus biškopības produktus.
Pirms nodarbības bērni iepazinās ar izglītojošo filmiņu “Medus diena dravā”, lai spētu uzdot jautājumus un diskutēt par bitēm un to darbību ar biškopi. Nodarbības laikā pat visnedrošākie un izvēlīgākie ēdiena ziņā bērni, degustēja daudzveidīgo medus produkciju, izzināja bišu augšanas ciklu un arī paši uz kādu nelielu laiku pārtapa par biškopjiem.

Liels paldies par izzinošu un interesantu nodarbību biškopei Guntai Somei!

Informāciju apkopoja:
pirmsskolas izglītības skolotājas
I.Aņisimova un N.Berlizova