Eiropas jūdze “Mārītē”

Eiropas jūdze ir jauna iniciatīva, kas notiek no 1 līdz 5.jūnjam vairākās Eiropas un pasaules valstīs. Iniciatīvas mērķis ir sniegt iespēju katram iedzīvotājam veikt vismaz 1 jūdzi (1,609 km) garu distanci, jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm.
Šī gada 4.jūnijā arī mūsu iestādes bērni ņēma dalību šajā iniciatīvā un  aktīvi staigājot un skrienot iestādes teritorijā kopā pārvarēja 65,4 jūdzes (69.92 km).  Aktivitātes laikā bērni guva patiesu prieku un gandarījumu par kopīgo darbošanos, ko apliecināja bērnu smiekli un prieka pilnās acis, kā arī tika motivēti vairāk pievērsties sportam un fiziskām aktivitātēm, jo tas ir pamats veselībai un labsajūtai. Nobeigumā bērni  saņēma diplomus par piedalīšanos un aicinājumu arī turpmāk aktīvi kustēties.

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotāja T.Vasiļjeva