Dzimtās valodas diena

21.februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Arī Daugavpils Centra vidusskolas pirmsskolas posma mazie un lielie bērni kopā ar savām skolotājām, aktīvi darbojoties, godināja dzimto valodu.

Bērni izzināja, pētīja un darbojās ar un ap dzimto valodu visas nedēļas garumā. Dzimtās valodas aktivitāšu mērķis ir sniegt bērniem izpratni par to, ka katram mums ir sava dzimtā valoda, tā ir valoda, kurā mēs sarunājamies mājās ar saviem tuviniekiem, kurā mēs domājam un sapņojam, tā ir valoda, kuru mēs izkopjam. Dzimtās valodas pasākumu ietvaros bērni gan pētīja valodu pasauli, izzinot cik tad valodās cilvēks var runāt, gan vairāk iepazinās ar Margaritas Stārastes pasakām, kurai šogad atzīmējam 110 gadus. M.Stārastes pasakas mīļi piekrita lasīt māmiņas un vecmāmiņas, ienesot bērniem jaunas izjūtas un emocijas. Protams, neizpalika arī bez latviešu grāmatām un animācijas filmām, kuras labprāt bērni pētīja un noskaidroja, cik gan grūts darbs ir rakstniekiem un multiplikācijas filmu autoriem. Tikai mērķtiecīgi parādot izglītojamiem valodas spēku, iesaistot viņus aktivitātēs, mēs varam veidot bērnos mīlestību un cieņu pret valodu, kurā mēs runājam.

Informāciju apkopoja:
p.i.metodiķe K.Volodko-Mitina