DCV Malu iela 7 iesaiste Nordplus programmas projektā “STEAM in green way: exchange of good practices”

Mēs esam gandarīti, ka piedalamies Norplus projektā, ko ierosināja Marijampoles bērnudārzs “Rūta”. Projekts sākās 2022. gada 1. septembrī un ilgs līdz 2023. gada jūnijam. Projektā ir iesaistīti 5 skolotāji.
Projekta galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgus izglītības pasākumus STEAM apmācībā, apmainoties ar zināšanām un idejām ar projekta partneriem. STEAM jomas izvēle ir saistīta ar to, ka modernās izglītības sistēmas ir patiesi vērstas uz šo tematu un meklē veidus, kā to mācīt ļoti praktiskā nozīmē sākot jau ar pirmsskolniekiem. Praktiskajai apmācībai ir vajadzīgi daudz materiāli. Vēl vairāk materiāli ir vajadzīgi un tiek izmantoti bērnudārzos, strādājot ar bērniem no 1 līdz 7 gadiem. Bērnudārzu skolotāji mūsu vidē joprojām izmanto mazāk draudzīgus materiālus. Piemēram, plastmasas glāzes, plastmasas salmiņi, plastmasas rotaļlietas, papīrs u. c. Šā iemesla dēļ skolotāji uzskata, ka STEAM apmācībā ir jārod ilgtspējīgāki risinājumi un materiāli.
Projektā ir iesaistīti trīs pirmsskolas no trim Baltijas valstīm:  Marijampoles vaiku lopselis-darzelis Ruta, Lietuva, Daugavpils Centra vidusskola Malu iela 7, Latvija un Kohtla-Järve Lasteaed Tareke, Igaunija
Projekta mērķi:

    1. Organizēt mobilus pasākumus, lai dalītos ar videi draudzīgām STEAM apmācības metodēm (īstermiņa mērķis);
    2. Apgūt videi draudzīgas STEAM mācīšanas metodes un iekļaut tās regulārās mācību programmās katrā iestādē (ilgtermiņa mērķis);

3.Stiprināt sadarbību izglītības jomā, Baltijas izglītības telpā (ilgtermiņa mērķis).

Projektā skolotāji no trim dažādām valstīm dalīsies pieredzē par to, kā mācīt STEAM, izmantojot pārstrādājamus materiālus, un kā digitālos rīkus un inovāciju integrēt izglītības procesā. Projekta norises laikā tiks  stiprināta sadarbība izglītības jomā — Baltijas izglītības telpā.