Daugavpils Centra vidusskolas, Malu iela 7 pedagoģi viesojas pie projekta partneriem Marijampoles bērnudārza “Rūta”

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2022/10122 “STEAM in green way: exchange of good practices” ietvaros pieci Daugavpils Centra vidusskolas, Malu iela 7 pedagoģi viesojās Marijampoles bērnudārzā “Rūta” laika posmā no 08.05.2023. līdz 12.05.2023., lai iepazītos ar partnerorganizācijas pieredzi un labās prakses piemēriem STEAM jomā.
Mobilitātes laikā pedagogi pilnveidoja savu kapacitāti kompetenču izglītības īstenošanā, pilnveidojot un iespēju robežās pārņemot metodes STE(A)M priekšmetu mācīšanā, galvenokārt izmantojot ārtelpu sniegtās iespējas. Brauciena laikā pedagogi ieguva arī praktiskas idejas par daudzveidīgām iekštelpu aktivitātēm, kuras iespēju robežās, tiek plānots ieviest arī mūsu pirmsskolā.
Reflektējot par projekta norisi, dalībnieki atzina, ka projekts ir veicinājis izpratni par STEAM pieejas iespējām ikdienas pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanā, un pilnveidojis pedagogu prasmes sadarbības veicināšanā un tehnoloģiju  izmantošanā mācību procesā, balstoties uz pieredzes apmaiņu  starp projektā iesaistītiem pedagogiem.

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības metodiķe K.Volodko-Mitina