Daugavpils Centra vidusskola, Malu iela 7 uzņem projekta partnerus

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2022/10122 “STEAM in green way: exchange of good practices” ietvaros Daugavpils Centra vidusskolas, Malu iela 7 filiāle laika posmā no 06.03.2023. līdz 10.03.2023. uzņēma savus sadarbības partnerus no Marijampoles pirmsskolas izglītības iestādes “Rūta” (Lietuva) un Kohtla-Järves pirmsskolas izglītības iestādes “Tareke” (Igaunija), lai dalītos savā pieredzē un labās prakses piemēros STEAM jomā.
Nedēļās laikā sadarbības partneru pirmsskolas izglītības pedagogi iepazinās ar pirmsskolā realizētām programmām, dažādiem labās prakses piemēriem par STEAM mācīšanas metodēm ikdienas rotaļdarbībā, kā arī salīdzināja un pārrunāja kopīgās un atšķirīgās lietas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izglītības sistēmā un mācību saturā.
Projekta ietvaros ciemiņi iepazinās ar Latgales bagāto kultūru un iespējām izglītības jomā.

Informāciju sagatavoja:
DCV pirmsskolas izglītības metodiķe
K.Volodko-Mitina