Daudz laimes Latvija!

Kam zāle aug viszaļākā,
Un debesis viszilākās?
Kam vasaras visskaistākās,
Bet ziemas reizēm sniegotas?
Kam pāri darīt netīkas?
Kam dziesmas veltam skaistākās?
Kam mīlestībā atzīstamies rāmi
Pat neprasot, lai pretī dod kaut nieku?
Kam vaigu pieglaužam, kad bēdas
Sirdi plosa vētrās bargās?
Kam lūgšanas un ilgu mūžu vēlam,
Kad kopā vienā pulkā stājam?
Tev – Latvija, Tu mūsu.

Svinīga diena ir klāt!
Sirsnīgi to gaidījām, gatavojāmies, rotājām telpas, veidojām darbiņus izstādei “Latvijas simboli”, katrā darbā ieliekot savu sirsniņu un mīlestību.

  1. novembrī izrotātajā zālē pulcējas iestādes audzēkņi, lai svinētu Latvijas valsts dzimšanas dienu. Visiem ir svētku apģērbs ar sarkanbaltssarkanu lentīti pie krūtīm. Dziedot Latvijas valsts himnu, visi jūtas ļoti svinīgi un skaisti. Caur dziesmām, rotaļām un dejām bērni iepazinās ar Latvijas reģioniem un to bagatību.

Paldies mūzikas skolotājiem un pedagoģiem par ikdienas darbu, audzinot bērnos mīlestību pret savu Dzimteni!

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotājas
N.Berlizova un I.Aņisimova