Dalība Latviešu valodas aģentūras konkursā “Valodas spēļu klubiņa talismans”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valodas aģentūra 2021.gada decembrī izsludināja konkursu “Valodas spēļu klubiņa talismans”.
Konkursā dalību ņēma arī mūsu iestādes latviešu valodas skolotāja, kopā ar izglītojamiem un ieguva žūrijas speciālbalvu un otro vietu ar savu darbiņu.
Gatavojoties konkursam tika veidots talismans, kuru nosauca ŅAMUŅAMS. Tas labprāt “ēd” jaunus vārdus un teikumus. Frāze, ko viņš saka nodarbības laikā ir : “Ko es šodien ēdīšu?”.  Bērni izvēlas burtu un tad vai piemeklē vārdus uz noteiktu burtu, vai atrod attēlu (mazāki bērni) vai arī paši izdomā savu vārdu. Kā papildus iespēja var runāt ar bērniem par ēdamo un neēdamo; kas man garšo, negaršo. Šī spēle palīdz paplašināt vārdu krājumu un veidot īsus, pilnus teikumus, kas mazākumtautību bērniem ir grūts un liels izaicinājums. Spēle tika aprobēta vecākās un sagatavošanas grupās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas izglītības( latviešu valodas) skolotāja Jana Ruļuka.