Atkal telefons rokā? Jā, spēlēju spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš” un mācos latviešu valodu!

Latviešu valodas aģentūra (LVA) nāk klajā ar jaunu latviešu valodas apguves spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, ko ērti spēlēt ne vien datorā, bet arī mobilajās ierīcēs. Spēle piemērota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Spēles laikā bērni pilnveido latviešu valodas vārdu krājumu, apgūst gramatiskās formas un mācās raksturot attēlos redzamās situācijas. Spēlē ir trīs grūtības pakāpes, veidojamā teikuma garums nosaka spēles grūtības pakāpi – trīs, četri vai pieci vārdi teikumā. Spēle pieejama  LVA vietnē „Māci un mācies latviešu valodu” http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/varduspele/.
„Jau kopš 1996. gada Latviešu valodas aģentūra izstrādā mācību un metodiskos materiālus latviešu valodas apguvei, nodrošina pedagogu tālākizglītību un īsteno daudzveidīgas aktivitātes latviešu valodas apguves atbalstam. Arvien biežāk izskan lūgums pēc mūsdienīgiem mācību materiāliem, kas izmantojami pašmācībai, aktīvi iesaistot gan vecākus, gan bērnus valodas apguves procesā,” spēles izstrādes nozīmību skaidro LVA direktora vietniece, Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa.
LVA Izglītības daļas galvenā speciāliste, metodiķe Vineta Vaivade papildina: „Izglītības jomā digitālās tehnoloģijas ienāk arvien plašāk – tās ir jaunas iespējas, kas pārsniedz laika un telpas robežas. Spēlēt spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš” bērns var viens vai kopā ar vecākiem sev ērtā laikā un vietā, tāpat to var izmantot skolā mācību procesā. Mēs pozitīvā veidā izmantojam bērnu aizraušanos ar mobilajām ierīcēm, radot materiālu, kas paralēli aizrautīgai spēlei palīdz apgūt latviešu valodu.”
Spēle „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš” papildina līdz šim LVA valodas apguvei piedāvātās spēles „Valodiņa”, „Atrodi burtus!”, „Atrodi vārdus!”, kā arī citus multimodālus mācību materiālus, kas tiek plaši izmantoti latviešu valodas apguvē gan pašmācībā, gan mācību procesā skolās. 2019. gadā LVA vietne „Māci un mācies latviešu valodu” izmantota 1 529 107 reizes, kas apliecina izstrādāto materiālu plašo nozīmību latviešu valodas apguvē.
gadā valodas apguvējiem tiks piedāvāta arī bilžu vārdnīca elektroniskā formātā, kā arī jauna lietotne pirmsskolas un sākumskolas bērniem latviešu valodas apguvei. Jaunumiem aicinām seko līdzi www.valoda.lv.

Informācija ņemta no https://valoda.lv/atkal-telefons-roka-ja-speleju-speli-vardins-vardins-teikumins-un-macos-latviesu-valodu/