Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem – programma “STOP 4-7”

Lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogiem, Daugavpils pilsētas 32.pimsskolas izglītības iestāde sadarbībā ar  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi ir iesaistījusies programmas “STOP 4-7” īstenošanā. Kopš šī gada septembra projekts tika īstenots J.Raiņa Daugavpils pilsētas 6.vidusskolas “TOY spēļu centrā-bibliotēkā”, taču pašlaik, pēc izsludinātas ārkārtas situācijas valstī, projekts tiek īstenots arī mūsu pirmsskolas telpā, kuru vada Multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 speciāliste, pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Bernatoviča.
Programma “STOP 4-7” ir veidota bērniem vecumā no 4-7 gadiem, kuriem ir uzvedības grūtības: dusmas, viegli sakaitināms garastāvoklis (zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas u.c.), strīdīga/izaicinoša uzvedība (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina citus, vaino citus u.c.), agresivitāte (sit, kaujas, met/plēš mantas u.c.).
Programmas “STOP 4-7” mērķis ir mazināt bērnu grūto uzvedību, dodot vecākiem zināšanas un praktiskas idejas, kā ikdienā pielietot pozitīvo audzināšanu, kā arī bērniem grupu nodarbībās mācot prasmes, kā veiksmīgāk tikt galā ar situācijām, kas izsauc viņos problemātisko uzvedību.
Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).
Programma ietver:

  • 2 izvērtēšanas konsultācijas;
  • 10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem (viena nodarbība nedēļā 6 stundu garumā);
  • 10 vakara nodarbības vecākiem (viena nodarbība nedēļā);
  • 4 nodarbības ar bērnu pedagogiem;
  • Individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai pedagogiem atbilstoši vajadzībām.

Nodarbības vada pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi.

Bērni projekta ietvaros mācās:

   • Sadarboties;
   • Komunicēt;
   • Iekļauties nodarbībās;
   • Sekot norādījumiem;
   • Būt draudzīgiem un laipniem;
   • Risināt problēmas;
   • Pazīt un regulēt emocijas;
   • Vadīt stresu.

 

 

 

 

 

 

 

Vecākiem un pedagogiem programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts un zināšanas, kā:

   • Vērot un izprast uzvedību;
   • Veidot atbalstošu, strukturētu vidi;
   • Pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību;
   • Nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību;
   • Sniegt skaidrus norādījumus;
   • Būt konsekventiem un disciplinēt;
   • Izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu);
   • Regulēt savas emocijas.

Dalība ģimenēm un pedagogiem programmā ir bez maksas. Taču ļoti būtiska ir abu pušu vēlme un interese iesaistīties projektā!

 

 

 

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja, Multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 speciāliste A.Bernatoviča.