Arī pirmsskolēni veiksmīgi apgūst STEM

8.februāra pēcpusdienā Daugavpils Centra vidusskolas Malu iela 7 6-7 gadīgie bērni devās  uz skolas ēku, lai jautrā, atraktīvā un interesantā veidā turpinātu iepazīties ar STEM. Kopā ar skolas skolotājām bērni ceļoja matemātikas valstībā, kur centās atpazīt un saskaitīt ģeometriskās figūras pedagoga piedāvātajos uzdevumos, pierakstīt to skaitu, kā arī centās sameklēt ģeometrisko figūru  līdzības apkārtnē. Bioloģijā iepazinās ar jaunām un vēl neredzētām kukaiņu šķirnēm, aplūkoja tos mikroskopā un vēroja kā attīstās kukainis no oliņas līdz pat pieaugušam kukainim. Anatomijā aplūkoja acs uzbūvi un izrunāja cik svar īgi ir rūpēties par to veselību, paši klausījās savus un drauga sirdspukstus, kā arī aplūkoja kaulu uzbūvi skeletam. Pati aizraujošākā bērniem bija ķīmijas nodarbība, kad paši varēja savienot ķīmiskās vielas un redzēt ka tās pārvēršas. Kā mums veicās, to varat aplūkot zemāk 🙂

Kopā ar maziem pētniekiem neparastā ceļojumā devās:
Daugavpils Centra vidusskolas pirmsskolas izglītības metodiķe
Kristīne Volodko-Mitina