Aktīvi iesaistāmies starptautiskajā eTwinning projektā “TOGETHER FOR EFFECTIVE INCLUSIVE EDUCATION”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maziem soļiem un ļoti apdomāti, jau ilgāku laiku esam plānojuši mūsu iestādes darbību starptautiskajos projektos un re esam iekšā. Kamēr daudzi bija pārņemti ar tuvojošos svētku rūpēm, Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde aktīvi uzsāka savu darbību starptautiskā eTwinning projektā ” Together for effective inclusive education” (” Kopā priekš efektīvas iekļaujošās izglītības”).  Projekta darbību pārstāv dalībnieki no četrām valstīm (Latvija – 1, Lietuva – 3, Portugāle – 1 un Turcija – 5).
Iekļaujošās izglītības mērķis ir nodrošināt to bērnu izglītības un sociālo integrāciju, kuriem nepieciešama speciālā izglītība. Lai tas notiktu, bērnam jāsaņem izglītība, neizolējot viņu no sabiedrības.
Šis projekts  ir izveidots ar mērķi, nodrošināt ar informāciju par iekļaujošo izglītību visas ar bērna izglītošanu un attīstību iesaistītās puses, lai iekļaušanas process norisinātos visefektīvāk. Ar šo projektu ir paredzēts pozitīvi mainīt apkārtējo redzējumu uz iekļaušanu.

Informāciju sagatavoja:
vadītājas vietniece izglītības jomā K.Volodko-Mitina