Programmas

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 12 grupas, kuras apmeklē bērni no 1 līdz 7 gadiem un apgūst dažādas mācību programmas.

 • 3 grupās bērni apgūst Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 010111111);
 • 6 grupās bērni apgūst Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121);
 • 2 grupās – Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015521);
 • 2 grupās – Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015621).

Sekmīgai mācību satura apguvei iestādē ir apstiprinātas mācību priekšmetu programmas:

 • Programma tēlotājdarbībai pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Programma rokdarbiem pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Programma konstruēšanai un darbībai ar priekšmetiem pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Programma matemātisko priekšstatu veidošanai pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Latviešu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Programma fiziskās izglītības un veselības nodarbībām pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Programma sociālajām zinībām un ētikai pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Programma runas attīstīšanai pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Programma ekoloģiskajā audzināšanā un iepazīstināšanā ar dabu pirmsskolas vecuma bērniem.

Iestāde, veicinot bērnu fizisko attīstību un veselību, realizē sporta izglītības programmu „Fiziskās attīstības un stājas traucējumu profilakse pirmsskolas vecuma bērniem ar īpašam vajadzībām”, jo tieši bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem ļoti nepieciešama vispārējās motorikas korekcija. Koriģējošās vingrošanas programmas pamatā ir daudzveidīgi vingrinājumi, kuros ir iekļauti rotaļu elementi, kustības ar dažādiem priekšmetiem un rotaļlietām. Vieglā un nepiespiestā veidā bērniem tiek sniegti profilaktiskie un koriģējošie pasākumi balsta kustību aparāta pareizai attīstībai un organisma funkcionālās sistēmas nostiprināšanai.

Iestādē arī tiek īstenota maksas interešu izglītības programma ” Angļu valoda” , kuru var apmeklēt bērni sākot no 3 līdz 7 gadu vecumam. Pulciņa audzēkņi, radoši darbojoties, iepazīst un apgūst pirmos ikdienā lietojamos vārdus un frāzes angļu valodā, dzied dziesmas, spēlē vārdu spēles un inscinē nelielas ludziņas angliski. Audzēkņi mācās strādāt grupā, iepazīt apkārtējo pasauli, sākot no pašiem vienkāršākajiem jēdzieniem.