Mēneša pasākumu plāns

Ciklogramma OKTOBRIM

Laiks Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes
PASĀKUMI PILSĒTĀ
05.10.          Pasaules skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums DPIP Latviešu kultūras centrā, plkst.15.00
12.10. Praktiskās aktivitātes topošajiem pirmklasniekiem, viņu vecākiem un pedagogiem „Pirmsskolas izglītības iestāžu – Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas attīstības centra sadarbība. Mācību pēctecība”. “Mani veiklie pirkstiņi” (sajūti dabu savās rokās) “Ak, cik veiklas kājiņas!” Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas attīstības centrs Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā-attīstības centrā, mākslas kabinetā, plkst. 10.00. Dalībnieku skaits ir ierobežots! Ar iepriekšēju pieteikumu edwa2003@inbox.lv
16.-20.10. Karjeras nedēļa 2017 DPIP sadarbībā ar izglītības iestādēm un sadarbības partneriem Pasākumi pēc KN pasākumu plāna. Kontaktpersona: S.Čeirāne, t.29196866, santa.ceirane@ip.daugavpils.lv
25.10. Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības skolotājiem un vadītāju vietniekiem “Mācību un izziņas ekskursiju organizēšana pirmsskolā – pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā” DPIP, Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde  

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.13.00

27.10. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme DPIP DPIP, 9.kab., plkst. 9.00
PASĀKUMI IESTĀDĒ
05.10. Rudens svētki I.Kožakara 11.grupa, plkst.16.00
10.10. Putras diena Latviešu valodas skolotāja A.Podniece-Kerimulajeva sadarbībā ar mūzikas skolotājām Plkst.9.30

11, 7, 9, 12, 10, 8, 5 grupas

13.10. Tematiskais pasākums „Tīro roku diena” Gr.skolotājas Pirmsskolas izglītība skolotājas 2, 5,6,7,8,9,10,11,12 grupas.
17.10. Rudens svētki I.Kožakara 1.grupa, plkst.9.30
18.10. Rudens svētki N.Sidorova 5.grupa, plkst.9.15

7.grupa,  plkst.16.00

19.10. Rudens svētki I.Kožakara 12.grupa, plkst……
20.10. Rudens svētki N.Sidorova 8.grupa, plkst.9.15

10.grupa, plkst.16.00

20.10. Tematiskā pēcpusdiena „Es un mani grupas biedri” 7.,9.,11.,12.grupu skolotājas Katrs savā grupā
24.10. Rudens svētki V.Misjune 3.grupa, plkst. 9.30
26.10. Drošības stundas Visu grupu skolotājas
Rudens svētki V.Misjune 6.grupa, plkst. 9.30
27.10. Zibakcija „Sasveicinies jaukai dienai” 7.,9.,11.,12.grupu skolotājas
16.10. – 17.10. Vadītājai un vadītājas vietniecei 2 dienu seminārs projekta „Kompetents pedagogs 21.gadsmtā: zināšanas praksē” ietvaros IIC Tiks precizēts
16.10. – 20.10. Iestādes darba plānu apstiprināšana IP
31.10. Rudens svētki V.Misjune 9.grupa, plkst. 16.00