Mēneša pasākumu plāns

 JANVĀRIM

Laiks Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes
PASĀKUMI PILSĒTĀ
14.01. Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem „Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatupunktiem” DPIP, Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē; plkst.9.
17.01. A kursi “Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi” (20 stundas). 1.daļa DVĢ sadarbībā ar VITAE Daugavpils Valsts ģimnāzijā, 103.kab.; no plkst.10.00 līdz plkst.17.00 Kontaktpersona R.Malnace, tālr.25904722. Pieteikšanās: http://ejuz.lv/6adu
18.01. A kursi “Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi” (20 stundas). 2.daļa DVĢ sadarbībā ar VITAE Daugavpils Valsts ģimnāzijā, 103.kab.; no plkst.9.00 līdz plkst.14.00 Kontaktpersona R.Malnace, tālr.25904722
22.01. Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu seminārs DPIP veselības veicināšanas koordinētājs R.Bespjatijs DPIP, 9.kab.; plkst.15.00
23.01. Praktiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem Č.Celitānes grāmatas „Darināsim vārdiņus. Salikteņi” prezentācija DPIP, Č.Celitāne DPIP, 9.kab.; plkst.13.00
30.01. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā darba sanāksme DPIP DPIP, 9.kab.; plkst.8.30
30.01. Praktiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības iestāžu latviešu valodas skolotājiem un logopēdiem Č.Celitānes grāmatas „Darināsim vārdiņus. Salikteņi” prezentācija DPIP, Č.Celitāne DPIP, 9.kab.; plkst.14.00 Aicināti logopēdi, kuri strādā ar grupām, kurām latviešu valoda ir mācību valoda
PASĀKUMI IESTĀDĒ
15.01., 22.01., 29.01. Informatīvās pedagogu sanāksmes, konsultācijas Vadītāja, v.v.i.j. Plkst.13.15. iestādes mūzikas zālē
  Ziemas olimpiāde 2020 Grupu pedagogi Pēc laika apstākļiem
  Sniega diena Grupu pedagogi Pēc laika apstākļiem
08.01.-15.01. APU noteikumu ievērošanas monitorings APU komanda  
16.01. Tematiskā pēcpusdiena “Ziema nāk, sportot sāc!” (profesiju izzināšana – hokejists, bobslejists, slēpotājs, slidotājs, skeletonists” 7., 9., 11., 12.grupu pedagogi  
  Pedagogu savstarpējās labās darba pieredzes izzināšana “ Zirņu konstruktora pielietošana matemātikas mācību jomā” p.i.sk. N.Jemeļjanova Laiks tiks precizēts
28.01. Pedagogu savstarpējās labās darba pieredzes izzināšana “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma ar logopēdijas elementiem, izmantojot dažādus mākslas veidus” Skolotāja –logopēde I.Volkova, p.i.mūzikas skol. V.Misjune Plkst.13.15. iestādes mūzikas zālē
30.01. Drošības stunda izglītojamiem “ Drošības ābece uz ūdens un ledus” Grupu pedagogi