Mēneša pasākumu plāns

Ciklogramma MARTAM

Laiks Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes
PASĀKUMI PILSĒTĀ
01.03. Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības skolotājiem „Latvijas valsts simtgadei veltīti pētniecisko darbu projekti „Latvijas bagātības”” DPIP, Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.9.15
Borisa Zahodera 100.gadadienai veltīts lasītāju konkurss pirmsskolas iestāžu audzēkņiem Krievu kultūras centrs Krievu kultūras centrā, plkst.16.00
06.03. Starptautiskajai logopēda dienai veltīts pieredzes apmaiņas pasākums pilsētas speciālistiem “Garīgu sajūtu izaugsmes iedvesmošanas skaņas” Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola attīstības centrs, I.Valentanaviča Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrā (Mihaila ielā 3), plkst.14.00. Pieteikties līdz 02.03. elektroniski edwa2003@inbox.lv
15.03. Metodiskie lasījumi pirmsskolas skolotājiem „Latviešu valodas apguve agrīnā un jaunākā vecuma grupās” DPIP sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādi Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē, no plkst.12.00 līdz plkst. 14.00. Kārtība http://izglitiba.daugavpils. lv/ Media/Default/file/=2012 /BIC/180207 _Metodisko_ lasijumu_kartiba.pdf
20.03. Pirmsskolas izglītības iestāžu māsu seminārs DPIP veselības veicināšanas koordinētājs R.Bespjatijs DPIP, 9.kab., plkst.15.00
22.03. Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem “E-vide izglītības procesa organizācijā” DPIP, Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.9.30
27.03. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme DPIP DPIP, 9.kab., plkst. 9.00
28.03. Pirmsskolas izglītības iestāžu arodkomiteju priekšsēdētāju sanāksme AO priekšsēdētāja S.Orlova DPIP, 9.kab., plkst.13.30
PASĀKUMI IESTĀDĒ
06.03. Stafešu diena „Kusties ar prieku” Grupu skolotājas Iestādes sporta laukumā
14.03. Meistarklase iestādes pedagogiem „Zeķubikšu otrā dzīve” pirmsskolas izglītības skolotāja T.Kokina Iestādes mūzikas zālē plkst.13.15
15.03. Drošības stunda „Drošības ābece uz ūdens un ledus” pirmsskolas izglītības skolotājas Visas vecuma grupas
12.03.-23.03. Projekts „Grāmata” Vad.vietniece K.Volodko-Mitina Visas vecuma grupas
21.03. Bērnu teatrālā darbība pirmskolā un tās nozīme caurviju kompetenču kontekstā Mūzikas skolotāja N.Sidorova Iestādes mūzikas zālē plkst.13.15
26.03. Bērnu zīmējumu izstāde „Četras māsas Lieldieniņas” 10.gr. Visas vecuma grupas
27.03. Tematiskais pasākums „Sagaidām Lieldienas” Mūzikas skolotājas Visas vecuma grupas
28.03. Konsultācija iestādes pedagogiem „Sociālo spēļu nozīme bērnu dzīvē” Speciālās izglītības skolotāja Ž.Pilenoka Iestādes mūzikas zālē plkst.13.15