Mēneša pasākumu plāns

Ciklogramma JŪNIJAM

Laiks Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes
PASĀKUMI PILSĒTĀ
05.06. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme DPIP Daugavpils Saskaņas pamatskolā, aktu zālē;plkst.8.30
PASĀKUMI IESTĀDĒ
03.06. Tematiskie pasākumi veltīti bērnu tiesību aizsardzības dienai Grupu skolotājas Iestādes teritorijā, rīta cēlienā
17.06. Drošības stunda “Dzīvnieks-mans draugs” Grupu skolotājas Pastaigu laukumos
05.06.

12.06.

19.06.

Tematisko pēcpusdienu cikls „Manas ģimenes pasakas” Grupu skolotājas Pastaigu laukumos
25.06. Līgo svētki Mūzikas skolotāja I.Kožokara Sporta laukumā , plkst.9.30
25.06. Izstāde „Visskaistākie Jāņu dienas pušķi” Grupu skolotājas Sporta laukumā
Visu mēnesi Herbāriju vākšana, herbāriju grāmatiņu veidošana Grupu skolotājas Pastaigu laukumos
28.06. Pašgatavoto herbāriju grāmatiņu prezentēšana Grupu skolotājas Sporta laukumā plkst.9.30