Mēneša pasākumu plāns

 MARTAM

Laiks Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes
PASĀKUMI PILSĒTĀ
14.03. Pedagogu kompetences pilnveides kursi “Labvēlīgas uzvedības veidošanas pamati ” (6h). Pedagoģiskās  meistarības skolas vadītājs Kaspars Bikše. Daugavpils pilsētas 32.p.i.i.
18.03. Latvijas skolu pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākums 2020.gadā.

Metodiskā sagatavošanās diena.

Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde 29.p.i.i.;13.00-14.30;

Projekta dalībnieki.

25.03. Latvijas skolu pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākums 2020.gadā.

Metodiskā sagatavošanās diena.

Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde 29.p.i.i.;13.00-14.30;

Projekta dalībnieki.

24.03. Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu seminārs DPIP veselības veicināšanas koordinētājs R.Bespjatijs DPIP, 9.kab.; plkst.14.00
25.03. Lieldienu floristikas seminārs pilsētas skolotājiem un floristikas pulciņu vadītājiem. O.Sverčkauska Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā,,Jaunība’’;plkst.16.00.Pieteikties līdz 20.03. elektroniski olgasverckauska@inbox.lv    vai pa tālr.65437370
 25.03. Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem ,,Vecāku iesaistīšana bērna izglītības atbalstam’’. Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde.  Daugavpils pilsētas 5.p.i.i.;plkst.9.15
01.04. Pieredzes apmaiņas pasākums „Kompetenču pieeja bērna daudzpusīgas personības attīstībā” Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestāde

 

Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādē; plkst.9.15
PASĀKUMI IESTĀDĒ
02.03. Pedagogu savstarpējā labās darba pieredzes izzināšana “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma ar logopēdijas elementiem, izmantojot dažādus mākslas veidus” Mūzikas skol.         V. Misjune, logopēde  I.Volkova Iestādes mūzikas zālē, plkst. 9.15
11.03., 18.03., 25.03. Informatīvās pedagogu sanāksmes, konsultācijas Vadītāja, v.v.i.j. Plkst.13.15. iestādes mūzikas zālē
11.03. Meistarklase ,,Njutona šķīdums’’. p.i.sk. N.Jemeļjanova Laiks tiks precizēts.
23.03. Teātra diena. Pasaka “Kā kaķēns māmiņu sauca”

 

Mūzikas skolotāji, latviešu val. skolotāja, grupas pedagogi. (11.gr.) Plkst.15.30 iestādes mūzikas zālē.
24.03. Teātra diena. Pasaka ,,Kukulītis’’. Mūzikas skolotāji, latviešu val. skolotāja, grupas pedagogi (12.gr.) Plkst.9.15 iestādes mūzikas zālē.
24.03. Teātra diena. Pasaka ,,Kā cālīši māmiņu meklēja’’. Mūzikas skolotāji, latviešu val. skolotāja, grupas pedagogi (7.gr.) Plkst.9.45 iestādes mūzikas zālē.
26.03. Teātra diena. Pasaka-inscenējums ,,Trīs sivēni’’. Mūzikas skolotāji, latviešu val. skolotāja, grupas pedagogi (9.gr.) Plkst.9.30 iestādes mūzikas zālē.
 martā Zīmējumu izstāde “Mana mīļā omīte”

 

Grupu pedagogi Grupās
26.03. Tematiskā viktorīna “Bērnu tiesības un pienākumi”

 

7., 9., 11., 12.grupu pedagogi Grupās