Mēneša pasākumu plāns

Ciklogramma MAIJAM

Laiks Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes
PASĀKUMI PILSĒTĀ
02.05. Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem “Ceļā uz Baltā galdauta svētkiem” DPIP, Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.9.30
08.05. Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem “Pozitīvas attieksmes mācīšana pirmsskolas izglītības iestādē, tās metodiskie aspekti” DPIP, Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.9.30
15.05. Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas pedagogiem “Skatījums uz pielāgotu mācību vidi kompetenču pieejas realizācijai” DPIP, Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas 2.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.9.30. Pieteikties līdz 10.05. elektroniski bipii@inbox.lv Aicināts viens cilvēks no iestādes!
17.05 Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības skolotājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem “Bērna pētnieciskā darbība pieaugušo radītajā vidē caur kustību aktivitātēm” DPIP, Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.9.30
24.05. Pieredzes apmaiņas pasākums Daugavpils pilsētas logopēdiem, surdopedagogiem un speciālajiem pedagogiem “MA darba analīze. Tālākie uzdevumi un virzieni 2018./2019.m.g.” MA vadītāja, DLIAC metodiķe I.Valentanaviča Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā-attīstības centrā, plkst.14.00. Pieteikties līdz 22.05. elektroniski edwa2003@inbox.lv
24.05. Pirmsskolas izglītības iestāžu māsu seminārs DPIP veselības veicināšanas koordinētājs R. Bespjatijs DPIP, 9.kab., plkst.15.00
PASĀKUMI IESTĀDĒ
03.05. Pasākums veltīts māmiņdienai „Tu savu sirsniņu man devi” V.Misjune sadarbībā ar 9.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.16.00
08.05. Pasākums veltīts māmiņdienai „Tu savu sirsniņu man devi” I.Kožakara sadarbībā ar 1.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.9.30
09.05. Pasākums veltīts māmiņdienai „Tu savu sirsniņu man devi” N.Sidorova sadarbībā ar 2.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.9.15
Pasākums veltīts māmiņdienai „Tu savu sirsniņu man devi” N.Sidorova sadarbībā ar 8.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.16.00
10.05. Pasākums veltīts māmiņdienai „Tu savu sirsniņu man devi” V.Misjune sadarbībā ar 3.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.9.15
Pasākums veltīts māmiņdienai „Tu savu sirsniņu man devi” I.Kožakara sadarbībā ar 11.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.16.00
11.05. Pasākums veltīts māmiņdienai „Tu savu sirsniņu man devi” N.Sidorova sadarbībā ar 5.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.16.00
22.05. Izlaidums „Paliec sveiks, mans mīļais bērnudārzs” V.Misjune sadarbībā ar 9.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.16.00
23.05. Izlaidums „Paliec sveiks, mans mīļais bērnudārzs” N.Sidorova sadarbībā ar 10.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.16.00
24.05. Izlaidums „Paliec sveiks, mans mīļais bērnudārzs” I.Kožakara sadarbībā ar 12.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.16.00
25.05. Izlaidums „Paliec sveiks, mans mīļais bērnudārzs” N.Sidorova sadarbībā ar 7.grupas pedagogiem Iestādes mūzikas zālē plkst.16.00