Mēneša pasākumu plāns

NOVEMBRIM

Laiks Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes
PASĀKUMI PILSĒTĀ
08.-09.11. A kursi “Metodiskā darba ekspertu mācības” (54h, 72h vai 160h) “Vitae” sadarbībā ar Daugavpils Valsts ģimnāziju Daugavpils Valsts ģimnāzijā; plkst.10.00 Pieteikšanās tiešsaitē https://docs.google.com/for ms/d/1Y-S7R9- Dk0s6CqceSZwvvlSJ5pood pR9Gr6Pzh8-O9E/edit
11.-19.11. Pilsoniskuma nedēļa   Iestādēs
21.11. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku darba sanāksme DPIP DPIP, 9.kab.; plkst.14.00
22.11 A kursi “Caurviju prasmes kompetenču izglītības īstenošanai” (8h) DVĢ, L.Miķelsone Daugavpils Valsts ģimnāzijā; plkst.10.00 Pieteikšanās tiešsaitē http://ejuz.lv/26gs
27.11. Pirmsskolu arodkomiteju priekšsēdētāju sanāksme AO priekšsēdētāja S.Orlova IP, 9.kab.; plkst.13.30
28.11 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā darba sanāksme DPIP DPIP, 9.kab.; plkst.8.30.
28.11 Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu seminārs DPIP veselības veicināšanas koordinētājs R.Bespjatijs DPIP, 9.kab., plkst.14.00
PASĀKUMI IESTĀDĒ
13.11., 20.11. Informatīvās un metodiskās sanāksmes ar pedagogiem Vadītāja, v.v.i.j. Mūzikas zāle plkst.13.15
20.11. Pedagogu savstarpējā labās darba pieredzes izzināšana “Izziņas darbības veicinošie eksperimenti ar dabas materiāliem kompetenču pieejas kontekstā” 3 grupas pedagogi Tiks precizēts
08.11. Ekskursija uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju “ Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana” 7. un 9.grupas pedagogi Muzejā plkst.10.00
08.11. Bērnu tematiskais pasākums “Nu atbrauca Mārtiņdiena, dosimies ķekatās” Mūzikas skolotājas  
11.11. Tematiskā pēcpusdiena “ Manas ģimenes Lāčplēsis” I.Kožokara, 7. grupas pedagogi Mūzikas zālē plkst.16.00
13.11. Tematiskā pēcpusdiena “ Manas ģimenes Lāčplēsis” V.Misjune, 9.grupas pedagogi Mūzikas zālē plkst.16.00
 

19.11.

Svētku koncerts “ Latvija manas mājas” Latv.val.skolotāja sadarbībā ar mūzikas skolotājām Mūzikas zālē plkst.10.00
27.11. Pedagoģiskās padomes sēde “Mācību vides pilnveide kompetenču pieejas realizācijas ietvaros” Vadītāja, v.v.i.j. Mūzikas zālē plkst.13.00