Mēneša pasākumu plāns

Ciklogramma DECEMBRIM

Laiks Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes
PASĀKUMI PILSĒTĀ
05.12. Pieredzes apmaiņas pasākums speciālo izglītības iestāžu un grupu pedagogiem “Izglītības procesa pilnveides veicināšana bērnu individuālo spēju izaugsmei” DPIP, Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, plkst. 9.15
05.12. Seminārs izglītības iestāžu, kurās NAV Erasmus+ projektu, pārstāvjiem “Kā pieteikties Erasmus+ programmas projektiem? 2018.gada konkurss izglītībā (KA1, KA2)” DPIP,E.Balode DPIP, 9.kab., plkst.15.00. Reģistrācija līdz 06.12. elektroniski evelina.balode@inbox.lv Tālr. uzziņām 65425102, Evelīna
06.12. Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem „Caurviju kompetenču īstenošana pirmsskolā” DPIP, I.Zeļenkova, S.Gabrāne DPIP, 9.kab., plkst. 10.00
07.12. Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības skolotājiem “Kompetenču pieeja tikumiskās audzināšanas veidošanā pirmsskolas izglītības iestādē” DPIP, Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, plkst. 9.15
14.12. Daugavpils pilsētas Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA pieredzes apmaiņas pasākums “Ar gaišām domām Ziemassvētkus gaidām…” MA vadītāja I.Valentanaviča, Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolasattīstības centra metodiķe, surdopedagoģeL.Siņakova, logopēdes L.Li, V.Martinova, D.Lahtionova, psiholoģe O.Karkina Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā-attīstības centrā, aktu zālē, plkst.14.00. Pieteikšanās edwa2003@inbox.lv
19.12. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme DPIP Vieta tiks precizēta!
27.12. A kursu (12 h) “Uzņēmības un patstāvības veicināšana izglītības procesā” 1.daļa Daugavpils Valsts ģimnāzija Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1), plkst. 10.00. Pieteikšanās http://ej.uz/uke5 Kontaktpersona: R.Malnace, t.25904722
28.12. A kursu (12 h) “Uzņēmības un patstāvības veicināšana izglītības procesā” 2.daļa Daugavpils Valsts ģimnāzija Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1), plkst. 10.00. Pieteikšanās http://ej.uz/uke5 Kontaktpersona: R.Malnace, t.25904722

 

PASĀKUMI IESTĀDĒ
01.12. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas uzsākšana Administrācija
04.12. Pirmās adventes sveces iedegšana “Iededz savu sirdi mīlestībai” Mūz.skolotāja N.Sidorova Plkst.9.15, Mūzikas zālē
04.12. Daugavpils Būvniecības tehnikuma projekts “Jauno Būvnieku skoliņa” 7., 9., 12. grupas 6-7 gadīgie bērni Plkst. 10.00,  Mūzikas zālē
05.12. Zīmējumu izstāde “Balta, stalta ziema nāca” 4.gr.skolotājas
07.12. Tematiskā pēcpusdiena  “Saudzēsim zobiņus” Grupu skolotāji 1., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.grupa
12.12. Logopēda konsultācija iestādes pedagogiem “Skaņu izrunas kultūras, fonemātiskās dzirdes attīstības sekmēšana pirmskolā” I.Volkova Plkst.13.15, Mūzikas zālē
13.12. Virtuālā ekskursija “Es nāku no Latgales” 7., 9., 10., 11., 12.grupa
14.12. Meistarklase “Puzuru veidošana “ A.Jermaļonoka Plkst.13.15, Metodiskajā kabinetā
No 18.12.-29.12. Bērnu tematiskie rītiņi Mūzikas skolotājas Saskaņā ar Ziemassvētku pasākumu afišu
21.12. Drošības stunda “Uguns nav mans draugs” Grupu skolotāji 1., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.grupa
Visu decembri Sirds siltuma mēnesis Visās vecuma grupās
Ziemassvētku labdarības akcija sadarbībā ar LSK V.v.i.j. sadarbībā ar grupu skolotājiem Saskaņā ar LSK aicinājumu