Mācību gada prioritātes

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi metodiskā darba prioritātes 2018./2019.mācību gadam ir

  1. Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā.
  2. Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā.
  3. Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā.
  4. Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana.
  5. Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā.