Mācību gada prioritātes

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi metodiskā darba prioritātes 2019./2020.mācību gadam ir

  1. Metodiskās darbības mērķu izvirzīšana un to sasniegšana izglītības iestādē;
  2. Inovatīvu mācību līdzekļu veidošana visās izglītības pakāpēs;
  3. Vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam;
  4. Kvalitatīva mācību stunda;
  5. Karjeras izglītības labā prakse dažādās pakāpēs.