Dienas režīms

Dažādām vecuma grupām dienas režīms atšķiras.

7.00-8.00 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, individuālais darbs
8.00-8.10 Rīta rosme
8.10-8.20 Gatavošanās brokastīm
8.25-8.45 Brokastis
8.45-8.50 Gatavošanās nodarbībām, vērojumi, pārrunas
8.50-10.20 Rotaļnodarbības ar starpnodarbību fiziskām aktivitātēm, individuālais darbs
10.20-10.30 Gatavošanās pastaigai
10.30 – 12.00 Pastaiga ( vērojumi, kustību rotaļas, sporta spēles, individuālais darbs dabā)
12.10-12.20 Gatavošanās pusdienām
12.25-12.50 Pusdienas
12.50-13.00 Gatavošanās diendusai
13.00-15.00 Diendusa
15.00-15.10 Pakāpeniska celšanās
15.10-15.20 Gatavošanās launagam
15.20 – 15.50 Launags
15.50-16.35 Rotaļas, individuālais darbs
16.35-16.45 Gatavošanās pastaigai
16.45-18.00* Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu pavadīšana uz mājām

*Pirmdienās līdz 18.30

Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz MK 17.09.2013.noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.