APU komanda

„Atbalsts pozitīvai uzvedībai” komanda

  1. Mārīte Grigorjeva – iestādes vadītāja
  2. Kristīne Volodko-Mitina – vadītājas vietniece izglītības jomā
  3. Ilvija Purvinska – vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
  4. Valentīna Osipova – pirmsskolas iestāžu un skolu māsa
  5. Natālija Berļizova – pirmsskolas izglītības skolotājas
  6. Ināra Aņisimova – pirmsskolas izglītības skolotājas
  7. Anita Bernatoviča – pirmsskolas izglītības skolotājas
  8. Svetlana Vecele – pirmsskolas izglītības skolotājas
  9. Jeļena Kirillova– pirmsskolas izglītības skolotājas