APU komanda

„Atbalsts pozitīvai uzvedībai” komanda

 1. Mārīte Grigorjeva – iestādes vadītāja
 2. Kristīne Volodko-Mitina – vadītājas vietniece izglītības jomā
 3. Ilvija Purvinska – vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
 4. Valentīna Osipova – pirmsskolas iestāžu un skolu māsa
 5. Natālija Berļizova – pirmsskolas izglītības skolotāja
 6. Ināra Aņisimova – pirmsskolas izglītības skolotāja
 7. Anita Bernatoviča – pirmsskolas izglītības skolotāja
 8. Svetlana Vecele – pirmsskolas izglītības skolotāja
 9. Jeļena Kirillova– pirmsskolas izglītības skolotāja
 10. Tatjana Vasiļjeva – pirmsskolas izglītības skolotāja
 11. Ilona Petkeviča– pirmsskolas izglītības skolotāja