Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde

Aktuālitātes

              IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Daugavpilī   Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu   Vispārīgie jautājumi Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk –iestāde) un … Continue reading

              Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana un veselības skrīnings Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija klātbūtne iestādē. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne iestādē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu veic Iestādes nozīmēta persona, veicot vizuālu novērojumu un īsas … Continue reading

Ar vērienu un svētku gaisotnē 32. pirmsskolas izglītības iestādē “Mārīte” ir aizvadīti  sacensību un atjautības gaisotnes pilni Sporta svētki “Vienoti sportā!” Šoreiz ceļā uz sporta laukumu satikām jautru klaunu Tilliju un Pepiju-garzeķi, kuri palīdzēja ne tikai vingrot, bet arī aicināja piedalīties slepenā ceļojumā ar neparastu karti, kurā tika iezīmēts katras grupas maršruts un āķīgi uzdevumi … Continue reading

Vasara ir karstākais gadalaiks ar visgarākajām dienām. Laiks pamazām paliek arvien siltāks, kas iezīmē vasaras gaidīšanas sākumu. Un, protams, par vasaras iestāšanos priecājas visi, lai gan ar lielāku prieku vasaras sākumu gaida paši mazākie. Ko mazie pirmsskolas izglītības iestādes iemītnieki ir darījuši vasaras laika? Protams, daudz sauļojās, mielojās, un arī neaizmirsa par aktīvu “prāta” treniņu! Mazās … Continue reading

Viena no populārākajam un mīļākajām nodarbēm vasaras atveseļošanās periodā pirmsskolā ir Neptūna svētku rīkošana. Neptūns ir romiešu mitoloģijas dievība, kurai valdībā bija sauszemes auglība, saldūdens un jūra. Godinot Neptūnu,  par tradīciju ir kļuvusi “ūdens” svētku rīkošana, kas parasti tiek atzīmēta 23. jūlijā. Šie svētki veicina bērnu veselīgu dzīvesveidu, pilnveido bērnu fiziskās spējas, veicina bērnu emocionāli-pozitīvu noskaņojumu, … Continue reading

Silto un saulaino dienu noskaņā rodas vairākas tēmas un idejas, kuras bērni vēlas apspriest, izzināt un izspēlēt. Viena no šādām tēmām ir “Iestādes vadītājs”. Jau pirmsskolas vecumā bērni sāk domāt, par ko  viņi vēlās kļūt nākotnē. Sagaidot mūsu iestādes vadītājas jubileju, bērni dziļāk iepazinās ar pirmsskolas izglītības iestādes profesijām un it īpaši ar profesiju “Iestādes … Continue reading

Pirmsskolas izglītības iestāde ir vieta, kur  bērni apgūst pirmās prasmes augkopībā, gūst priekšstatu par augu stādīšanu, augšanu un novākšanu, piedāvājot bērniem dažāda veida mazdārziņus ar ierīkotām dobēm dabas izzināšanai, pētīšanai un kopšanai.  Mūsu pirmsskolas izglītības piedāvā iespēju bērnus iesaistīt dabas izzināšanā un augu audzēšanā, tādējādi  bērniem ir iespēja pētīt dažādus augus, pavadot vairākas stundas dienā ārā, arī smiltīs, … Continue reading

2020.gada jūnijā notika pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp Daugavpils pilsētas 29.poļu un 32.pirmsskolas izglītības iestādi projekta (Nr.8.3.1.1/16/I/002) „Kompetenču pieeja mācību saturā 6.9.apakšdarbība „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”.  Projekta mērķis ir attīstīt bērnu jaunradi, sekmējot latviešu valodas apguvi, pilnveidojot pedagogu latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā, darbojoties lingvistiski … Continue reading

Brauc, Jānīti šai zemē Ar to ziedu vezumiņu: Meitām dodi sārtas rozes, Puišiem zaļas skābenītes. (Latviešu tautasdziesma) 18. jūnijā izglītības iestādē norisinājās  viena no skaistākajām Līgo tradīcijām, kura tiek dēvēta par ielīgošanu. No rīta visi pulcējās sporta laukumā ar ozola vainagiem, ziedu pušķiem un pļavas zālēm, lai ar līksmi “iededzinātu” pirmo Jāņu ugunskuru. Ciemos pie … Continue reading