Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde

Aktuālitātes

              Vecāki vai to likumiskie pārstāvji (turpmāk tikai vecāki) izglītojamos no rīta atved no plkst. 7.00 līdz plkst. 8.45. No plkst.7.00 – 8.00 to grupu izglītojamie, uz kuru grupām nav atsevišķas ieejas tiek sagaidīti grupu nojumēs. Pēc plkt.8.00, kā arī pārējo grupu izglītojamos vecāki ved uz grupu paši. Lai … Continue reading

Viena no populārākajam un mīļākajām nodarbēm vasaras atveseļošanās periodā pirmsskolā ir Neptūna svētku rīkošana. Neptūns ir romiešu mitoloģijas dievība, kurai valdībā bija sauszemes auglība, saldūdens un jūra. Godinot Neptūnu,  par tradīciju ir kļuvusi “ūdens” svētku rīkošana, kas parasti tiek atzīmēta 23. jūlijā. Šie svētki veicina bērnu veselīgu dzīvesveidu, pilnveido bērnu fiziskās spējas, veicina bērnu emocionāli-pozitīvu noskaņojumu, … Continue reading

Silto un saulaino dienu noskaņā rodas vairākas tēmas un idejas, kuras bērni vēlas apspriest, izzināt un izspēlēt. Viena no šādām tēmām ir “Iestādes vadītājs”. Jau pirmsskolas vecumā bērni sāk domāt, par ko  viņi vēlās kļūt nākotnē. Sagaidot mūsu iestādes vadītājas jubileju, bērni dziļāk iepazinās ar pirmsskolas izglītības iestādes profesijām un it īpaši ar profesiju “Iestādes … Continue reading

Pirmsskolas izglītības iestāde ir vieta, kur  bērni apgūst pirmās prasmes augkopībā, gūst priekšstatu par augu stādīšanu, augšanu un novākšanu, piedāvājot bērniem dažāda veida mazdārziņus ar ierīkotām dobēm dabas izzināšanai, pētīšanai un kopšanai.  Mūsu pirmsskolas izglītības piedāvā iespēju bērnus iesaistīt dabas izzināšanā un augu audzēšanā, tādējādi  bērniem ir iespēja pētīt dažādus augus, pavadot vairākas stundas dienā ārā, arī smiltīs, … Continue reading

2020.gada jūnijā notika pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp Daugavpils pilsētas 29.poļu un 32.pirmsskolas izglītības iestādi projekta (Nr.8.3.1.1/16/I/002) „Kompetenču pieeja mācību saturā 6.9.apakšdarbība „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”.  Projekta mērķis ir attīstīt bērnu jaunradi, sekmējot latviešu valodas apguvi, pilnveidojot pedagogu latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā, darbojoties lingvistiski … Continue reading

Brauc, Jānīti šai zemē Ar to ziedu vezumiņu: Meitām dodi sārtas rozes, Puišiem zaļas skābenītes. (Latviešu tautasdziesma) 18. jūnijā izglītības iestādē norisinājās  viena no skaistākajām Līgo tradīcijām, kura tiek dēvēta par ielīgošanu. No rīta visi pulcējās sporta laukumā ar ozola vainagiem, ziedu pušķiem un pļavas zālēm, lai ar līksmi “iededzinātu” pirmo Jāņu ugunskuru. Ciemos pie … Continue reading

Neskatoties uz izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, 32.pirmsskolas izglītības iestādē ,,Mārīte” jūnijā noritēja izlaiduma pasākumi. Šogad mūsu iestādi absolvēja 38 bērni. Izlaidums pirmsskolas izglītības iestādē ir īpašs notikums, jo tas ir laiks, kad no pirmsskolnieka mazais cilvēks pārtop par skolēnu. Meitenes un zēni  mūzikas pavadījumā ienāca zālē. Katrs absolvents tika svinīgi uzrunāts. Bērni dziedāja, dejoja, piedalījās … Continue reading

Sirsnīgi sveicam mūsu Daugavpils pilsētu 745. Dzimšanas dienā! Vēlamies novēlēt pastāvīgu uzplaukumu šim brīnišķīgajam stūrītim uz planētas. Lai šeit vienmēr valda prieks un laime! Lai pilsētā ir daudz,  daudz mazie iedzīvotāji, lai jaunatne veiksmīgi mācās, sporto, studē un strādā, lai katrs iedzīvotājs sajūt piederību un nozīmīgumu šajā pilsētā, lai cieņā tiek godāta mūsu vecākā paaudze. … Continue reading