Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde

Aktuālitātes

Sākotnēji jēdziens “iekļaujošā izglītība” tika attiecināts uz personām ar invaliditāti, bet nu jau visbiežāk tiek apliecināta plašāka tā izpratne, par iekļaušanu runājot arī tādu bērnu kontekstā, kuriem ir jebkādas īpašas vajadzības izglītības apguves procesā. Iekļaujošās izglītības princips paredz, ka bērnudārziem un skolām ir jāuzņem visi izglītojamie neatkarīgi no viņu fiziskajām un intelektuālajām spējām, sociālajiem apstākļiem, … Continue reading

Februāris ir ļoti neparasts un īpašs mēnesis. No vienas puses tas vēl ir drūms un tumšs, bet no otras gaismas, jaunu emociju un mīlestības pilns. Šonedēļ, pēc neilgas šķiršanās, grupas “ Kamenītes” bērni sanāca kopā, lai mācītos, darbotos, izzinātu pasauli un, protams,  svinētu Draudzības dienu.