Administrācija

Iestādes vadītāja:

Mārīte Grigorjeva t.65434492, m.t. 20231021

Pieņemšanas laiks:

  • pirmdienās 15.00 – 18.30
  • piektdienās 8.00-11.00
  • vai citā laikā iepriekš vienojoties pa tālruni.

Vadītājas vietniece izglītības jomā:

Kristīne Volodko-Mitina t.65434492 , m.t. 20231021

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā:

Ilvija Purvinska t.65434680

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa:

Valentīna Osipova t.65434680