9.grupa

Grupu apmeklē bērni no 5 līdz 7 gadiem un apgūst  Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (01011121).

Grupā ar izglītojamajiem strādā:

  • pirmsskolas izglītības skolotāja Ināra Aņisimova
  • pirmsskolas izglītības skolotāja Natālija Berļizova
  • aukle Zoja Ivanova
  • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Veronika Misjune
  • pirmsskolas izglītības skolotāja (latviešu val.skolotāja) Agnese Podniece – Kerimulajeva