8.grupa

Grupu apmeklē bērni no 3 līdz 5 gadiem un apgūst  Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (01011121).

Grupā ar izglītojamajiem strādā:

  • pirmsskolas izglītības skolotāja Natālija Fadejeva 
  • skolotāju palīgs Kristina Gavrilova
  • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Nadežda Sidorova
  • pirmsskolas izglītības skolotāja (latviešu val.skolotāja) Agnese Podniece-Kerimulajeva
  • skolotāja logopēde Irina Volkova