8.grupa

Grupu apmeklē bērni no 3 līdz 5 gadiem un apgūst  Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (01011121).

Grupā ar izglītojamajiem strādā:

  • pirmsskolas izglītības skolotāja Natālija 
  • pirmsskolas izglītības skolotāja Marija
  • auklīte Antoņina
  • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Veronika
  • pirmsskolas izglītības skolotāja (latviešu val.skolotāja) Agnese
  • skolotāja logopēde Irina