7.grupa

Grupu apmeklē bērni no 4 līdz 7 gadiem un apgūst  Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (01011111).

Grupā ar izglītojamajiem strādā:

  • pirmsskolas izglītības skolotāja Svetlana Vecele
  • pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Bernatoviča
  • skolotāju palīgs Olga Bringule
  • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Nadežda Sidorova