5.grupa

Grupu apmeklē bērni no 3 līdz 5 gadiem un apgūst Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (01011111).

Grupā ar izglītojamajiem strādā:

  • pirmsskolas izglītības skolotāja Jekaterina Kudrjašova
  • pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Rapčevska
  • aukle Oļesja Smirnaja
  • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Nadežda Sidorova