5.grupa

Grupu apmeklē bērni no 3 līdz 5 gadiem un apgūst Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (01011111).

Grupā ar izglītojamajiem strādā:

  • pirmsskolas izglītības skolotāja Svetlana Vecele
  • pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Rapčevska
  • aukle Ilga Seikale
  • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Nadežda Sidorova