3. grupa

Grupu apmeklē bērni no 1 līdz 3 gadiem un apgūst  Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (01011121).

Grupā ar izglītojamajiem strādā:

  • pirmsskolas izglītības skolotāja Aleksandra
  • pirmsskolas izglītības skolotāja Marina 
  • auklīte Oksana
  • pirmsskolas izglītības skolotāja (latv.val. skolotāja) Agnese
  • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Nadežda