3. grupa

Mūsu draudzīgajā grupā dzīvo 19 draudzīgas skudriņas – 8 meitenes un 11 zēni.
Mēs esam ļoti ziņkārīgi un ar interesi uzzinam visu jauno. Zinību zemē ceļot mums palīdz skolotājas Marina, Zoja un Agnese. Mēs esam vienmēr kustīgas un čaklas skudriņas, labprāt krāsojam, līmējam un būvējam. Brīvajā laikā un svētku dienās dejojam un dziedam dziesmiņas, kuras mums māca skolotāja Vera.
Mūsu grupā skolotājas vienmēr ir draudzīgas un smaidīgas, bet reizēm arī stingras. Labs palīgs mūsu audzināšanā ir aktīvā auklīte Oksana.