3. grupa

Grupu apmeklē bērni no 1 līdz 3 gadiem un apgūst  Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (01011121).

Grupā ar izglītojamajiem strādā:

  • pirmsskolas izglītības skolotāja Marina Mazurina
  • pirmsskolas izglītības skolotāja Marina Ceceruka
  • skolotāju palīgs Oksana Smislova
  • pirmsskolas izglītības skolotāja (latv.val. skolotāja) Agnese Podniece – Kerimulajeva
  • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Veronika Misjune