2.grupa

Grupu apmeklē bērni no 1 līdz 3 gadiem un apgūst Vispārējo  pirmsskolas izglītības programmu (01011111).

Grupā ar izglītojamajiem strādā:

  • pirmsskolas izglītības skolotāja Ņina Gaidamoviča
  • pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Andrejeva
  • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Veronika Misjune
  • skolotāju palīgs Tatjana Moisejeva