1.grupa

Mēs esam 14 mazie Kāpuriņi – 7 zēni un 7 meitenes. Esam veseli, aktīvi, zinātkāri, dzīvespriecīgi bērni. Mīlam saldumus, ziedus un saulīti.
Mazie Kāpuriņi sper pirmos soļus grupiņā, mācās  pierast pie kolektīva un viens pie otra. Uzsāk darboties ar nezinamām lietām, zīmēt, griezt, līmēt,  kopā spēlēties.   Kopā ar skolotāju Irinu mācās dziedāt, dejot, iet rotaļās, savukār skolotāja Agnese palīdz apgūt valsts valodu.
Mācību process notiek mums visapkārt – mēs rotaļājamies ar mērķi. Vēlamies izaugt gudri un lieli!!!
Profesionāli un sirdsgudri pedagoģi Tatjana, Nataļja, Gaļina, Žanna un auklīte Irēna ir mūsu lieli draugi, kuri katru rītu ar smaidu sejā sagaida mūs un  palīdz  ticēt sev, apzināties sevi, gūt panākumus, izteikt sevi radošajā darbībā, būt iejūtīgiem un līdzjūtīgiem. „ Kāpuriņu’’ pedagoģiem ir vienojoša īpašība – sava darba mīlestība.