Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde

Mūsu  iestāde bija pakļauta Baltijas dzelzceļam un pirmo reiz savas durvis vēra 1981. gadā kā  Baltijas dzelzceļa 49. bērnudārzs -280 mazajiem daugavpiliešiem. No 1991. gada līdz 1996. gada decembrim iestādei tika mainīts nosaukums  – „ VAS “Latvijas dzelzceļš” 24. bērnudārzs”. 1997. gada janvārī iestāde tika pārdēvēta par  Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādi, kas  ir  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde un tā  ir  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā.

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādē darbojas 12 grupas (t.sk.4 mazbērnu grupas)  ar atsevišķām rotaļtelpām, guļamtelpām un garderobēm. Katrai grupai ir savs pastaigu laukumiņš, kas ir aprīkots ar plašām lapenēm.

2016. gadā gatavojoties jubilejai, iestādē tapa savs logotips.

Iestādes darbību reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, MK noteikumi, Daugavpils pilsētas domes apstiprināts nolikums un citi normatīvie akti.

Iestāde ir juridiskā persona, kurai ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapa.